baner.jpg

Trgovina ljudima je međunarodni , organizovani kriminalni fenomem koji ima teške i često nesagledive posledice za sigurnost, blagostanje i osnovna ljudska prava žrtava. Trgovina ljudima je visoko profitabilna i niskorizična kriminalna aktivnost koja uništava kvalitet života a ponekad i sam život njenih žrtava. „Niskorizična“ kriminalna aktivnost se objašnjava činjenicom da u mnogim zemljama još uvek nije u dovoljnoj meri zakonom regilisana i organizovana borba protiv trgovine ljudskim životima. Više je uzroka koji dovode do nastanka i odvijanja trgovine ljudima : ekonomski, socijalni, prirodne katastrofe, verska shvatanja, kulturna razvijenost sredine… Organizovani fenomen potvrđuje činjenice da trgovinu ljudima sve više preuzimaju organizovane kriminalne grupe čineći odlično povezan i organizovan lanac kriminalaca. Trgovina njudima znači vrbovanje, prevoz, transfer, smeštanje ili prihvat lica upotrebom pretnje ili upotrebom sile ili drugih oblika prinude otmicom, obmanom ili prevarom, zloupotrebom ovlašćenja ili stanja nemoći , ili davanjem odnosno primanjem novca. Eksploatacija uključuje , u najmanju ruku , eksploataciju prostitucije ili drugih oblika seksualne eksploatacije, prinudni rad ili usluge, ropstvo ili prakse slične ropstvu, servitut – služenje ili odtsranjivanje organa.

baner.jpg

U okviru projekta, tim koji radi na njegovoj realizaciji nastojaće da sagleda prednosti ženskog preduzetništva i mogućnost uključivanja većeg broja žena u pokretanje sopstvenog biznisa.. U neposrednom razgovoru sa preduzetnicama sagledaće se izazovi sa kojima se suočavaju početnice u poslovanju kao i benefiti bavljenja sopstvenom delatnošću. U razgovoru sa predstavnicima lokalne samouprave predstaviće se subvencije koje grad daje ženama preduzetnicama kao i obuke koje sprovodi u cilju podsticaja ovog vida preduzetništva, Predstaviće se i ostale institucije koje pružaju podršku kroz brojne obuke, poput Agencije za regionalni razvoj, i Privredne komore Kruševac.

Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.