Da-se-vrate-rode-i-bebe-rode.jpg

U okviru realizacije projekta predviđeno je 2 polučasovne emisije koje za cilj imaju edukaciju i povećanje informisanosti šire javnosti o problemu permanentnog smanjenja nataliteta. Predviđeno je da se u okviru emisija na ovu temu razgovara sa predstavnicima svih relevantnih institucija (Lokalna samouprava,Dom zdravlja, škole…) udruženja i zajednica koje bi svojim delovanjem mogle uticati na povećanje podrške porodicama u razvitku, a tako i na povećanje nataliteta. Ujedno pružili bi i medijsku podršku već postojećim programima populacione politike koje se sprovode u cilju povećanja nataliteta i dali im veću vidljivost. Krajnji rezultat projekta bila bi bolja povezanost relevantnih institucija, kao i intenzivniji rad na podršci i pospešivanju rasta nataliteta.

Poražavajuća je činjenica da četvrtina sela u Srbiji izumire. Napušteno je 50 000 seoskih domaćinstava u kojima živi 260 000 muškaraca i 100 000 žena starosti od 50 godina koji nisu zasnovali svoje porodice. Srbija se danas suočava sa demografskom krizom koja ne preti samo izumiranju sela, danak osećaju i opštine poput Trstenika , koja uprkos svom prirodnom i kulturnom bogatstvu beleži mortalitet veći od nataliteta. Zabrinjavajuće su razlike iz poslednja dva popisa. Između popisa 2002. i 2011. godine opština Trstenik je izgubila oko 7.000 stanovnika.

Lokalna zajednica u saradnji sa državnim institucijama prepoznala je problem i pokušava da ga reši, aktivnim merama populacione politike i stvaranjem boljih uslova za život i rad na području Opštine.

O tome smo razgovarali sa predsednicom ove opštine Milenom Turk.

Dom zdravlja Trstenik  " Dr Sava Stanojević " dosta radi na unapređenju uslova rada . Nabavljena je nova oprema 4D ultrazvučni aparat koji predstavlja „zlatni standard“ u savremenoj ginekologiji i akušerstvu. Realizacijom ovog projekta nastojaćemo da gledaocima i posebno ciljnim grupama ovog projekta istaknemo i približimo mehanizme kojima bi mogli ostvariti pravo na korišćenje različitih oblika subvencija i pomoći za proširenje porodice.

Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.