Jednak-život-za-sve.jpg

Cilj projekta je i da se šira društvena zajednica upozna sa problemima osoba sa invaliditetom ali i sa posledicama njihove diskriminacije. Cilj je i da se kroz afirmativne životne priče invalida koji su se izborili za određen položaj u društvu razbiju predrasude da invalidnost uvek podrazumeva i nemogućnost uključivanja u društveni život.

Prema podacima Ministarstva rada , zapošljavanja i socijalne politike u Srbiji živi nešto više od 700.000 osoba sa invaliditetom, a osnovni problemi ove višestruku marginalizovane grupe ljudi jesu siromaštvo,zapošljavanje i arhitektonske barijere. U opštini Ćićevac postoji od 2019. godine Inkluzivna kuća za decu i mlade a upravo u ovoj opštini Rasinskog okruga u ovoj godini otvareno je i prvo inkluzivno igralište u Srbiji. Prema podacima udruženja „Okular“ i Centra za socijalni rad u Ćićevcu , ne postoji jedinstvena baza podataka o ukupnom broju osoba sa invaliditetom koje žive na teritoriji pomenute opštine.

U prvoj emisiji koja se realizuje u okviru projketa „JEDNAK ŽIVOT ZA SVE“ , koji je podržan od strane Opštine Ćićevac razgovarali smo sa Mirjanom Krkić predsednicom opštine.

Takođe, u ovoj emisiji čuli smo i interesantne stvari od Mirele Milojević predsesnice Sportskog kluba za decu i omladinu sa posebnim potrebama Palestra..

U drugoj emisija „Jedna život za sve“ razgovarali smo sa jednom od osnivačica Udruženja Okular Suzanom Gajić Jovanović. Ciljevi ovog udruženja odnose se na promociju kreativnog obrazovanja sa posebnim osvrtom na primenu informacionih tehnologija u obrazovnom procesu, edukacija i razvijanje proaktivnih životnih navika dece i mladih, suzbijanje svih oblika diskriminacije, promocija i zaštita ljudskih, a posebno manjinskih i ženskih prava, saradnja sa organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu, poboljšavanje položaja dece i mladih sa invaliditetom, zalaganje za vrednosti civilnog društva, izgradnja, promocija i jačanje tolerancije među i prema pripadnicima nacionalnih manjina i sl.

Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.