Aleksandrovac.jpg

Zbog pozitivnog uticaja koji se ogleda u privrednom razvoju određenog područja, a povezan je sa vinskim turizmom, ovaj vid turizma postaje za mnoge krajeve glavni činilac privrednog razvoja. Cilj ovog projekta jeste da se ukaže na potencijale razvoja vinskog turizma, a ujedno i seoskog turizma. Isto tako, svim relevantnim institucijama kao i lokalnom stanovništvu, a sa stanovišta struke, biće predočeni potencijali razvoja ovog vida turizma kroz brojne druge dodatne sadržaje, a koji ga mogu obogatiti. Uz to, prikazivanjem postojeće turističke ponude na teritoriji opštine Aleksandrovac i prirodne lepote i zanimljivosti kojima ovaj kraj obiluje, promovisaće se ovaj kraj potencijalnim turistima. Projektni tim nastojaće i da motiviše domaćinstva, koja imaju mogućnosti da razvijaju seoski turizam, da svoje poslvne ideje i usmere u tom pravcu.

Aleksandrovac, opština u centralnoj Srbiji, centar je aleksandrovačke Župa, nadaleko poznate po vinogradarstvu i vinarstvu, a koja se smestila između planina Kopaonik, Goč, Željin i Jastrebac. Uz vinograde i dobro vino, ovaj kraj odlikuje i vredan i gostoprimiv narod, kaže predsednik opštine Aleksandrovac, doktor Mirko Mihajlović.

Zavičajni muzej Aleksandrovca je neizostavni činilac kulturnih dešavanja ne samo u Župi već i na mnogo širem prostoru. Nalazi se u kući popa Marka Bogdanovića, zdanju smeštenom na kraju centralne ulice i predstavlja svojevrstan spomenik kulture. Muzej raspolaže sa preko 3500 eksponata razvrstana u tri postavke: arheološku, istorisku i etnografskua, a važan deo postavke zavičajnog muzeja čine četri skulpture od terakote otkrivene sredinom šezdesetih godina prošlog veka na lokalitetu Vitkovo čijih, koje je pod kulturnom zaštitom.

Poput Bordoa, Santorinija, grada Santa Rosa u Kaliforniji ili Porta u Portugalu i Srbija ima Muzej vinogradarstva i vinarstva, a koji je smešten u Aleksandrovcu. Muzej je osnovan krajem marta 2000. godine sa ciljem da sakuplja, čuva i pravi izložbe svih predmeta koji svedoče o vekovnom vinarstva i vinogradarstva u Srbiji. Idejni tvorci Muzeja su Gvozden Đolić i profesor Nebojša Marković.

Jesen u aleksandrovačkoj Župi najživlje je i najvažnije godišnje doba. Godišnje doba u kom vinari i vinogradari imaju pune ruke posla. Počinje berba tokom koje se radi mnogo i predano, kako bi se kasnije uživalo u dobrim vinima, ali i rakijama.

Aleksandrovačka župa se deli na Donju, kotlinsku i Gornju, planinsku, župu. Donju župu karakterišu brežuljkasto-brdoviti i niskoplaninski predeli sa padinama osunčanim tokom celog dana, dok Gornju župu karakterišu predeli izrazito planinskog karaktera koji predstavlaju delove planina Kopaonik, Željin i Goč. Dok Donja župa nudi bogatstvo vinograda i vinarija, na Gornjoj župi nalaze se predivni predeli za odmor i rekreaciju.

Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.