• Televizija Plus

Akcija pod nazivom Bliže pacijentu – živeti sa dijabetesom.

Društvo za borbu protiv šećerne bolesti nastavlja sa redovnim akcijama. Današnja akcija imala je naziv Bliže pacijentu – živeti sa dijabetesom.

21 views
Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.