• Televizija Plus

Danas je održana 14. vanredna telefonska sednica Štaba za vanredne situacije.

Doneti su sledeći zaključci: 1. Narodna skupština Republike Srbije na sednici održanoj 06.05.2020. godine ukinula je vanredno stanje, koje je uvedeno 15. marta zbog epidemije koronavirusa. 2. NALAŽE SE Gradskoj upravi grada Kruševca da nastavi sa poštovanjem vanrednih mera u zaštiti od pandemije virusa COVID-19, pre svega da nastavi sa nabavkom dezinfekcionih sredstava, zaštitne opreme i ostalih neophodnih sredstava za zaštitu stanovništva od pandemije virusa COVID-19. 3. NALAŽE SE Gradskoj upravi grada Kruševca da uz poštovanje svih sanitarno-epidemioloških mera i merama socijalne distance, krene sa radom od dana prestanka vanrednog stanja. 4. NALAŽE SE svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Grad Kruševac da izvrše pripremu radnog prostora, nastave sa poštovanjem sanitarno-epidemioloških mera, mera socijalne distance i korišćenjem zaštitne opreme. Posebnu pažnju obratiti na šalterske poslove u smislu sanitarno-epidemiološke zaštite zaposlenih i razmotriti mogućnost elektronskog poslovanja. 5. NALAŽE SE JP "Poslovni centar" Kruševac da krene, od 11.05.2020. godine, sa naplatom parkiranja na obeleženim parking mestima i javnim garažama uz poštovanje sanitarno-epidemioloških mera i mera socijalne distance. 6. NALAŽE SE JP "Poslovni centar", Kulturnom centru, Biznis inkubatoru Kruševac, Sportskom centru Kurševac i Službi MZ Grada Kruševca da po okončanju vanrednog stanja 06.05.2020. godine krenu sa procedurom za naplatu zakupa poslovnog prostora, za pojedinačne zahteve oslobađanja od naplate rešavati u skladu sa epidemiološkom situacijom. 7. NALAŽE SE JU "Veterinarska stanica" Kruševac da na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, do daljnjeg nastavi sa dezinfekcijom svih površina javne i ostale namene, javnih i ostalih objekata i gradskih službi, a po nalogu epidemioloških i zdravstvenih službi i Gradskog štaba za vanredne situacije. 8. NALAŽE SE JKP "Kruševac" da na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, preduzima sve potrebne mere oko postupanja sa posmrtnim ostacima lica koja su preminula od posledica virusa COVID-19 do stizanja naredbi nadležnih zdravstvenih epidemioloških službi i Kriznog štaba. 9. NALAŽE SE da Zavod za javno zdravlje Kruševac pojača mere na sanitarnim pregledima predškolskih, školskih ustanova, javnih kuhinja, linijskog prevoza, gradskog prevoza, ugostiteljskih i drugih rizičnih objekata na teroitoriji Grada Kruševca. 10. NALAŽE SE Domu zdravlja Kruševac da u skladu sa preporukama i nalozima Epidemioloških službi i Kriznog štaba uskladi rad COVID ambulante "14. oktobar", u smislu ukidanja noćnog rada. 11. NALAŽE SE JP "Poslovni centar" Kruševac da javnu garažu u ulici Vojvode Putnika, ostane kao parking za zaposlene u Opštoj bolnici Kruševac do daljnjeg. 12. NALAŽE SE svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Grad Kruševac da krenu sa redovnim obavljanjem svojih poslovnih aktivnosti uz poštovanje svih propisanih sanitarno-epidemioloških mera i mera socijalne distance, na teritoriji Grada Kruševca. 13. Oslobađaju se osnivači ugostiteljskih radnji, plaćanja naknade na ime zauzeća javne površine (letnje bašte), u periodu trajanja vanrednog stanja i zaključno sa 31.05.2020. godine. 14. NALAŽE SE Komunalnoj inspekciji i Komunalnoj miliciji da u saradnji sa nadležnim Republičkim inspekicjama nastave sa obilaskom i nadzorom sprovođenja sanitarno-epidemioloških mera. 15. NALAŽE SE svim osnovnim školama na teritoriji Grada Kruševca u kojima će od 11.05.2020. godine krenuti sa radom produženi boravak za decu do 12 godina, da izvrše dezinfekciju prostora, kao i da izvrše sve pripreme za početak rada uz poštovanje svih sanitarno-epidemioloških mera, mera socijalne distance, kao i ostalih mera koje je propisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Gradski štab za vanredne situacije uradiće dezinfekciju prostorija za produženi boravak i nabavku zaštitne opreme u skladu sa mogućnostima. 16. NALAŽE SE PU "Nata Veljković" koja počinje sa radom od 11.05.2020. godine, da preduzme sve preventivne sanitarno-epidemiološke postupke u objektima PU Nata Veljković kao i prema korisnicima usluga PU "Nata Veljković", a u skladu sa merama Vlade Republike Srbije i instrukcijama koje je propisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 610-00-00317/2020-01 od 05.05.2020. 17. NASTAVLjAJU sa radom ugostiteljski, trgovinski i uslužni objekti, kao i tržni centri, uz poštovanje sanitarno-epidemioloških mera i održavanje socijalne distance u redovnom radnom vremenu. 18. NALAŽE SE preduzeću "Jugoprevoz" AD, da uz poštovanje svih sanitarno-epidemioloških mera i mera socijalne distance koje je propisala Vlada Republike Srbije, krene sa uspostavljanjem međugradskog saobraćaja od 06.05.2020. godine i gradskog saobraćaja od 11.05.2020. godine. 19. NALAŽE SE JKP "Vodovod" Kruševac da nastavi sa proizvodnjom natrijum-hipohlorita i nastavi dalje snabdevanje JKP "Kruševac", Vojsci Srbije, i druge jedinice lokalnih samouprava koje iskažu potrebu. 20. NALAŽE SE JKP "Kruševac" da nastavi sa daljom dopunom rezervoara po naseljenim mestima na teritoriji Grada Kruševca do daljnjeg. 21. NALAŽE SE JKP "Kruševac" da nastavi sa dezinfekcijom spoljnih površina Opšte bolnice Kruševac, COVID ambulante Doma zdravlja Kruševac, privremene COVID bolnice Hale sportova, Gerontološkog centra, deo dečijeg odeljenja u Dispanzeru za decu Doma zdravlja, kao i svih ostalih javnih objekata i površina za kojima postoji potreba. 22. Do daljnjeg nije dozvoljen rad bioskopa, pozorišta i održavanje svih drugih manifestacija u zatvorenom prostoru 23. Sve zdravstvene i socijalne ustanove na teritoriji Grada Kruševca nastavljaju sa strogim preduzimanjem svih sanitarno-epidemioloških mera i mera socijalne distance koje su propisali Krizni štab i Ministarstvo zdravlja sa posebnim pažnjom na starije i bolesnike sa više bolesti. 24. Grad Kruševac da uputi zahtev Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije za nastavak fizičkog obezbeđenja Gerontološkog centra Kruševac, Opšte bolnice Kruševac, do stabilizacije epidemijskog talasa, a COVID ambulante Doma zdravlja i privremene bolnice dok imaju veći broj pozitivnih pacijenata na korona virus. 25. Grad Kruševac da uputi zahtev Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije da nastavi sa dezinfekcijom svih javnih površina koje su i do sada dezinfikovali i javnih i drugih ustanova za koje postoji potreba dezinfekcije usled boravka zaraženih od COVID-19. (Opšta bolnica Kruševac, COVID ambulanta "14. oktobar", privremene COVID bolnice Hala sportova, Gerontološki centar, saobraćajnica u krugu kasarne, kao i drugih objekata za koji postoji potreba). 26. Da ustanove socijalne zaštite nastave brigu o starijima sugrađanima, kao i drugim ugroženim kategorijama . 27. U Gradskoj upravi call centar nastavlja sa radom u vremenu od 9:00-15:00 časova, čiji je cilj bio informisanje najstarijih sugrađana o načinima i pružanju pomoći u vanrednom stanju.


Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.