• Televizija Plus

DANAS SE OBELEŽAVA DAN AUTIZMA

Na osnovu Rezolucije UN-a iz 2007. godine, 02.april u svetu obeležava se kao Dan autizma. Autizam je neurorazvojni poremećaj koji značajno utiče na sposobnost komunikacije i socijalne interakcije, a karakterističan je i po stereotipnom i repetitivnom ponašanju. Incidencija ovog poremećaja se povećava iz godine u godinu- u poslednjim izveštajima iz SAD-a, (relevantnim i za ostale zemlje, s obzirom da je autizam gotovo ujednačeno zastupljen svugde u svetu) , tvrdi se da čak 1 u 50 dece školske dobi (2%) ima smetnje koje ukazuju na postojanje poremećaja iz autističnog spektra, što opravdava ocenu svetske organizacije „Autism Speaks“ da, iako se ne radi o bolesti, nego poremećaju, autizam poprima razmere epidemije. Smatra se da će narednih godina u svetu biti više dece sa dijagnozom autizma nego raka, dijabetesa i AIDS-a zajedno. Plava boja – boja prijateljstva sa osobama sa autizmom. Plava boja kao simbol autizma ujedno predstavlja njihove nedodirljive svetove u kojem kriju svoja osecanja i radosti. Light it up blue.14 views0 comments
Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.