• Televizija Plus

IZMENJEN NAČIN RADA U NACIONALNOJ SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na osnovu mera utvrđenih Odlukom o uvođenju vanrednog stanja, počev od

17.3.2020. godine u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe

obustavlja se neposredan rad sa strankama. U vezi sa tim obaveštavamo Vas

sledeće:

-U narednom periodu neće postojati mogućnost ličnog javljanja tražilaca

zaposlenja. Po prestanku vanrednog stanja, ažuriraće se evidencija o

tražiocima zaposlenja.

-Navedeno se odnosi na sve mere, usluge i aktivnosti koje su do sada

podrazumevale lično prisustvo stranke;

-Obustavlja prijem zahteva za učešće u merama aktivne politike

zapošljavanja;

-Odlaže se postupanje po podnetim zahtevima za realizaciju mera aktivne

politike zapošljavanja;

- Poslodavce koji podnose zahtev za izdavanje / produženje radne dozvole,

potrebno je da iste podnose elektronskim putem na mejl adrese filijala, u

skladu sa obaveštenjem koje se nalazi na veb sajtu Nacionalne službe za

zapošljavanje u odeljku „dokumenti / dozvole za rad“.

- Instrukcija u vezi sa prijemom zahteva za ostvarivanje prava na

novčanu naknadu biće dostavljena naknadno.

- Korisnici usluga Nacionalne službe za zapošljavanje će sva prava moći da

ostvare po uspostavljanju redovnog poslovanja.


Svi klijenti se usmeravaju na alternativne oblike komunikacije:

POSREDOVANjE U ZAPOŠLjAVANjU

Vesna Ivanov 412-532, vesna.ivanov@nsz.gov.rs

Slobodanka Smilić 412-517, slobodanka.smilic@nsz.gov.rs

Svetlana Milisavljević 412-502, svetlana.milisavljevic@nsz.gov.rs

Ljubiša Knežević 412-505, ljubisa.knezevic@nsz.gov.rs


Snežana Jelisavčić 412-540, snezana.jelisavcic@nsz.gov.rs

Suzana Mladenović 412-513, suzana.mladenovic@nsz.gov.rs


PROGRAMI ZAPOŠLjAVANjA

Jelena Milićević 412-552, jelena.milicevic@nsz.gov.rs

Dragoljub Mijajlović 412-516, dragoljub.mijajlovic@nsz.gov.rs

Dobrica Nikolić 412-536, dobrica.nikolic@nsz.gov.rs


OSTVARIVANjE PRAVA IZ OSIGURANjA (NOVČANA NAKNADA)

Branislav Urošević 412-534, branislav.uroševic@nsy.gov.rs

Mirjana Milanović 412-523, mirjana.milanovic@nsz.gov.rs

Slađana Ilčić 412-529, sladjana.ilcic@nsz.gov.rs

Milan Obradović 412-537, milan.obradovic@nsz.gov.rs


RAČUNOVODSTVO

Snežana Mihajlović 412-504, snezana.mihajlovic@nsz.gov.rs

Sandra Trajković 412-514, sandra.trajkovic@nsz.gov.rs


PISARNICA

Jasmina Stevanović, 412-501, jasmina.stevanovic2@nsz.gov.rs

Elektronska pisarnica pisarnica.krusevac@nsz.gov.rsTelevizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.