• Televizija Plus

KРАТКОРОЧНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ВАЗДЗХ

Текст нацрта Краткорочног акционог план за ваздух Града Крушевца 2020-2025.

године доступан је на интернет страници Града Крушевца: www.krusevac.rs и

просторијама Службе за заштиту животне средине Градске управе Града Крушевца,

Улица Газиместанска број 1, канцеларија број 22, у периоду од 11. до 19. марта 2020.

године, а јавна расправа и презентација биће одржана 20. мартa 2020. године, у

времену од 12.00 до 13.00 часова, у просторијама Градске управе Града Крушевца,

Улица Газиместанска бр. 1, сала 48. Примедбе на нацрт Краткорочног акционог план за

ваздух Града Крушевца 2020-2025. године могу се достављати до четвртка, 19. марта

2020. године, на електронску адресу: ekologija@krusevac.rs или на писарници Градске

управе Града Крушевца, са назнаком „За Службу за заштиту животне средине“.


6 views0 comments
Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.