• Televizija Plus

Kol centar za psihološku prvu pomoć

Za vreme nesreće, psihološka podrška je važnija nego ikad. S obzirom na to da trenutno postoji velika potreba za psihosocijalnom podrškom Crveni krst Kruševac pokreće aktivnosti psihološke prve pomoći u našoj lokalnoj zajednici u vidu kol-centra koji će pružati ovu uslugu našim sugrađanima tokom aktuelne pandemije korona virusom Covid-19. Psihološka prva pomoć (PPP) je metod pomaganja osobama pod stresom tako da mogu da se smire i osete podršku kako bi prevazišli izazove s akojima se suočavaju. To je način da se nekom pomogne da se snađe u datoj situaciji i donese informisane odluke. Osnova psihološke prve pomoći je briga za osobu i, ako je potrebno, praktična pomoć, kao što je rešavanje problema, pomoć u zadovoljenju osnovnih potreba ili upućivanje na druge opcije pomoći. PPP pomaže da se briga i druge emocije dovedu na normalan nivo, a njome se promovišeprevazilaženje i daje osećaj bezbednosti, smirenosti i nade. Krize pogađaju socijalne mreže pogođenih osoba a socijalna interakcija je vitalna za ljudska bića. Zbog toga je važno da pogođeni dobiju podršku koja će im pomoći da ostanu u kontakru sa drugima, čak i kada su u izolaciji ili karantinu. U vreme epidemije, držanje fizičke distance je obavezno, ali zadržavanje socijalne povezanosti i blizak dijalog sa drugima su takođe vitalni. Ovo se može odvijati putem telefona.

Građani će moći da se jave obučenim, stručnim volonterima svakog radnog dana od 9.00 do 12.00 časova, na brojeve telefona: +381638603328 +381638603465 +381638603482 +381638603392 +381638603343. Volonteri su stručni saradnici koji su prošli on-line edukaciju iz Prve psihološke pomoći Crvenog krsta Srbije, a koji su zaposleni u psihološko-pedagoškim službama Školske ušrave grada Kruševca. Aktivnosti Crvenog krsta Kruševac iz oblasti psihološke prve pomoći podržala je Telenor fondacija, ustupanjem mobilnih aparata i brojeva telefona na korišćenje za potrebe ove usluge.


13 views0 comments
Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.