• Televizija Plus

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA RASPISALO KONKURS ZA 1.060 POLAZNIKA

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1.060 polaznika u

Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, od kojih će se 510 stručno

osposobljavati za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom

mestu policajac, 250 na radnom mestu saobraćajni policajac i 300 na radnom mestu

granični policajac. Zainteresovani se na konkurs mogu prijaviti do 5. juna 2020. godine i imaju mogućnost da se prilikom prijave izjasne za koje radno mesto žele da prođu stručno osposobljavanje. Za potrebe Policijske uprave u Kruševcu konkurs je raspisan za pet polaznika za radno mesto policajca u policijskim ispostavama u Kruševcu, Aleksandrovcu i Trsteniku i

sedam polaznika za potrebe Saobraćajne policijske ispostave. Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs i prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs. Kandidat mora imati završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, ili završene osnovne strukovne, odnosno, osnovne akademske studije Kriminalističko - policijskog univerziteta (KPU). Ne može imati manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, odnosno, da nema više od 27 godina starosti ako

je reč o kandidatima koji su svršeni studenti KPU. Pravo učešća imaju osobe za koje ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji i koje ispunjavaju kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica. Takođe, kandidat mora da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom "B" kategorije. Prijava na konkurs sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Uslovi konkursa mogu se naći i na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova  www.mup.gov.rs   i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku  www.copo.edu.rs.


554 views0 comments
Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.