• Televizija Plus

Naredba Graddskog štaba za vanredne situacije

Na osnovu člana 41. stav 4. i člana 43. stav 1. tačka 13. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ( „Sl. Glasnik RS br. 87/18), na osnovu člana 17. Uredbe o sastavu, načinu i organizaciji rada štabova za vanredne situacije ( „Sl. Glasnik RS“ br. 27/2020), zaključaka sa 7. vanredne sednice Gradskog štaba za vanredne situacije, i Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. Glasnik RS br. 15/16), Gradski štab za vanredne situacije Grada Kruševca, na sednici održanoj dana 15.04.2020. godine donosi: N A R E D B U Čl. 1. NALAŽE SE JP Poslovni centar Kruševac da ne vrši naplatu parkiranja na obeleženim parking mestima i javnim garažama sve dok traje vanredno stanje. Čl. 2. NALAŽE SE JP Poslovnom centaru, Kulturnom centar, Biznis inkubatoru Kruševac, Sportskom centaru Kurševac i Službi MZ Grada Kruševca da do završetka vanrednog stanja zakupcima i korisnicima koji nisu u mogućnosti da obavljaju redovnu delatnost u toku trajanja vanrednog stanja ne naplaćuju zakup poslovnog prostora. Čl. 3. NALAŽE SE JKP Gradska toplana Kruševac da nastave sa radom centralnog izvora i snabdevanjem daljinskog grejanja svim korisnicima do daljnjeg. Čl.4. NALAŽE SE subjektima iz člana 2 i člana 3, da izveštaje po ovoj naredbi dostave Gradska uprava grada Kruševca.


Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.