• Televizija Plus

Ne raskidati ugovore zaposlenim roditeljima sa decom sa smetnjama u razvoju

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Zoran Đorđević saopštio je danas da je roditeljima dece i mladih sa razvojnim smetnjama potrebno omogućiti obavljanje rada od kuće, do prestanka okolnosti zbog kojih je proglašeno vanredno stanje. Ministar je, na osnovu člana 23 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj: 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14, 30/18 - dr. zakon i 47/18), Odluke o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj: 29/20) i Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja 05 Broj: 110-2517/2020, dao ovakvu preporuku poslodavcima. Do prestanka vanrednog stanja potrebno je omogućiti obavljanje rada na pomenuti način zaposlenim samohranim roditeljima (ili ukoliko je drugom roditelju ustanovljena radna obaveza), hraniteljima ili starateljima dece i mladih sa smetnjama u razvoju, sa telesnim ili senzornim invaliditetom, dece i mladih sa teškim hroničnim i retkim bolestima, u skladu sa zdravstvenim preporukama za sprečavanje širenja bolesti COVID-19, a u interesu zaštite ove osetljive društvene grupacije. Ukoliko ne postoje uslovi za to da zaposleni roditelji ostvare pravo na rad od kuće iz navedenih razloga, a objektivno su sprečeni da redovno dolaze na posao, Đorđević je uputio apel svim poslodavcima da objektivno razmotre opravdanost njihovog odsustva i izbegnu raskid ugovora o radu.


Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.