• Televizija Plus

Obaveštenje o rešavanju zahteva za prijem dece u PU „Nata Veljković“ za radnu 2020/21. godinu

Poštovani roditelji/drugi zakonski zastupnici dece predškolskog uzrasta od 6 meseci do 5 i po godina, obaveštavamo vas da će se rešavanje zahteva za prijem dece u programe u celodnevnom trajanju Predškolske ustanove „Nata Veljković“ obaviti u periodu od 01.06. do 15.06.2020. godine. Prijem će se vršiti komisijski. Zahtevi za prijem za programe u celodnevnom trajanju dostavljaju se zaključno sa 29.05.2020. godine:  elektronskim putem, na nacionalnom Portalu eUprava ili  na portirnici vrtića „Neven“, ul. Bosanska 21, uz obaveznu prateću dokumentaciju. Spisak primljene dece u programe u celodnevnom trajanju biće istaknut na vratima vrtića za koji je roditelj/drugi zakonski zastupnik podneo zahtev za prijem, kao i na internet strani Ustanove, u sredu, 17.06.2020. godine. Sklapanje Ugovora o korišćenju usluga sa PU „Nata Veljković“ za decu koja budu primljena u celodnevne programe vršiće se od 10.08-28.08.2020. godine. Podsećamo da se upis dece u obavezni pripremni predškolski program u poludnevnom trajanju vrši do 12.06.2020. godine, za decu rođenu od 01.03.2014. do 28.02.2015. godine. Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti na 037-428-011 i putem el. pošte admin@nataveljkovic.edu.rs i evrtic037@gmail.com .


44 views
Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.