• Televizija Plus

Obavezna zamena starih oružanih listova

Zakon o oružju i municiji, koji se primenjuje od marta 2016. godine, predvideo je i obaveznu zamenu starih oružanih listova novim biometrijskim ispravama. Ujanuaru 2019. godine rok za zamenu produžen je za godinu dana, odnosno do 5. marta 2020. godine.

18 views
Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.