• Televizija Plus

OD 4. DO 8 NOVEMBRA ORGANIZUJU SE DANI MEDIJACIJE OSNOVNOG SUDA U KRUŠEVCU

Radi podrške razvoju medijacije i unapređenju njene primene, ove nedelje biće organizovani Dani medijacije. Medijatori će, u saradnji sa zaposlenima Osnovnog suda u Kruševcu od 4. do 8. novembra zainteresovanim licima davati savete i informacije vezane za procese medijacije.
14 views
Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.