• Televizija Plus

OSNOVNI SUD U KRUŠEVCU PRIMER DOBRE PRAKSE ZA REŠAVANJE SPOROVA PUTEM MEDIJACIJE

Projekat „EU- za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“, koji finansira Evropska unija sa 2,3 miliona evra, nastavio je da razvija vrlo uspešnu inicijativu EU sprovedenu kroz projekat „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“. Projekat sarađuje sa 26 sudova u 17 gradova u Srbiji, a podržan je i od strane Osnovnog suda u Kruševcu.57 views
Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.