• Televizija Plus

Polaganje prijemnih za učenike sa posebnim sposobnostima kao do sada

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da sprovodi prijavljivanje učenika za polaganje prijemnog ispita za upis u specijalizovane srednje škole. Reč je o Matematičkoj i Filološkoj gimnaziji, učenicima sa posebnim sposobnostima za informatiku i računarstvo, muzičke, baletske, likovne i druge talente. Istovremeno se kandidati za upis u specijalizovana odeljenja anketiraju o mogućnostima u kojima bi se ovaj ispit mogao realizovati u kućnim uslovima. Ukoliko se izdvoje prijemni ispiti kojima se proveravaju veštine, poput crtanja, slikanja, sviranja, pevanja, igre, vajanja, i razmatraju mogućnosti realizacije ispita koji su usmereni na sistem papir/olovka u kućnim uslovima može se doći do sledećih zaključaka:

da su mnogobrojni učenici već iskazali interesovanje za ova specijalizovana odeljenja, da nemaju svi učenici dostupnu opremu za realizaciju ispita na daljinu i da približno 10 odsto do sada prijavljenih učenika nije u mogućnosti da polaže onlajn. Da bi se ispoštovao jedan od bazičnih principa obrazovanja, a to je podjednaka dostupnost obrazovanja za sve učenike na celoj teritoriji Republike, Ministarstvo će realizaciji ovih ispita pristupiti na dosadašnji način, kada se epidemiološki rizici svedu na najmanju moguću meru. Do tada će srednjim školama biti dostupni podaci o broju zainteresovanih učenika i predloženi načini organizacije besplatne onlajn pripremne nastave. Ministarstvo napominje da pojedine specijalizovane gimnazije već organizuju ovakav oblik pripreme za polaganje prijemnih ispita.


Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.