• Televizija Plus

Predlog preventivnih mera zbog održavanje vašara u Kruševcu dana21.09.2020 u organizaciji Poslovno

U cilju sprečavanja širenja infekcije izazvane virusom kovid 19 u vreme održavanja vašara u Kruševcu dana 21.septembra 2020 potrebno je sprovesti sve preventivne i protivepidemijske mere:

*Svi prodavci kao i posetioci OBAVEZNO moraju nositi zaštitne maske koje pokrivaju nos, usne i bradu,

*Na ulazu u pijacu na otvorenom treba postaviti redare koji će voditi računa da se ne prave gužve, posetioci treba da ulaze po jedan, rastojanje između posetilaca mora biti 2 metra,

*Pri ulasku u pijacu svako mora staviti zaštitnu masku i dezinfikovati ruke,

*Rastojanje između štandova/tezgi mora biti najmanje 2 metra, ukoliko su rastojanja manja nužno je postaviti neprobojnu barijeru između njih,

* Na više mesta u ulici u kojoj se održava vašar treba postaviti sredstva za dezinfekciju ruku,

*Na vašaru nikako ne dopustiti okupljanja ispod šatora bilo zbog hrane ili muzike,

*Ne pripremati i ne prodavati hranu koja nije u originalnoj ambalaži, isto važi za pića,

*Ne dopustiti okupljanje u kafanama u blizini održavanja vašara ukoliko nisu ispoštovane preporuke navedene u Službenom glasniku R.S. broj 111 od 28.avgusta 2020, tj nigde ne sme biti više od 30 posetilaca, bilo u objektu ili na terasi, rastojanja ne smeju biti kraća od 2 metra između gostiju. Na svakom stolu treba da se nalazi sredstvo za dezinfekciju ruku, stolovi se moraju dezinfikovati posle svakog gosta. Toaleti se moraju redovno prati i dezinfikovati više puta i moraju obavezno imati tečni sapun, papirnati ubrus i dezinfekciono sredstvo za ruke.
5 views
Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.