• Televizija Plus

Raspisan javni poziv za interno raseljena lica na Kosovo

U okviru projekta „Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo Arbeitar – Samariter – Bund i Centar za ravnomerni regionalni razvoj objavljuju javni poziv za učešće u programu obuka za rad u sektoru informaciono – komunikacionih tehnologija (IKT). Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima za prijavu i pratećim obtascima, koje je potrebno popuniti i dostaviti uz prijavu, zainteresovani kandidati mogu da preuzmu na sajtu www.asb-see.org ili www.centrir.org
29 views
Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.