• Televizija Plus

SAOPŠTENJE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Uzimajući u obzir da je 17.03.2020. godine u svim organizacionim jedinicama

Nacionalne službe za zapošljavanje privremeno obustavljen neposredan rad sa

strankama, zbog trenutne situacije u Republici Srbiji, uzrokovane širenjem virusa

COVID-19, a u cilju iznalaženja mogućnosti za najefikasnije ostvarivanje kontinuiteta

u procesu rada, obaveštavamo Vas o načinima komunikacije sa strankama :

- Prvu prijavu lica na evidenciju i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na

novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti podneti elektronskim putem.

- Dostavljanje uverenja o statusu lica na evidenciji, sprovodiće se elektronskim

putem;

- Podnošenje zahteva/prijava po raspisanim javnim pozivima/konkursima

sprovodiće se elektronskim putem.

- Detaljne informacije i obrasci biće dostupni na internet portalu Nacionalne

službe www.nsz.gov.rs , od 23.3.2020. godine

- Svi potrebni obrasci, koje je neophodno dostaviti Nacionalnoj službi, nalaze se

na sajtu Nacionalne službe, opcija Dokumenti, potom opcija Obrasci.

- Pribavljanje i dopuna dokumentacije sa klijentima razmenjivaće se elektronskim

putem;

- Licima zainteresovanim za program samozapošljavanja kao i onima koji su već

podneli zahtev za učešće u navedenom programu dostaviće se elektronskim putem

Prezentacija Obuke „Put do uspešnog preduzetnika;

- Poslodavcima kod kojih će, usled vanrednog stanja, doći do prekida realizacije

programa, prekid će se tretirati kao odlaganje izvršenja ugovornih obaveza, do

završetka nastalih okolnosti;

Kontakt telefoni i mejl adrese putem kojih zainteresovana lica mogu dobiti sve

potrebne iformacije vezane za rad filijala Nacionalne službe nalaze se na internet

stranici NSZ i na ullaznim vratima svake filijale.

O svim promenama režima rada sa strankama, blagovremeno ćemo informisati javnost.


0 views
Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.