• Televizija Plus

STRUČNI SKUP U CSU

U Centru za stručno usavršavanje danas je organizovan stručni skup na temu:

,,Jačanje veština i znanja profesionalaca u socijalnoj zaštiti o procesu i izazovima

aktivacije teže zapošljivih kategorija“.6 views
Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.