• Televizija Plus

ZAŠTITA ŽENA OD NASILJA – TEORIJA I PRAKSA

Uspostavljenje kontakta sa ženama žrtvama nasilja je teško, posebno kada se radi o ženama iz marginalizovanih grupa, prvenstveno zbog nepoverenja u institucije, ali i straha i stida da prijave nasilje. To je pokazalo istraživanje Viktimološkog društva Srbije u sklopu projekta „ Zalaganje za uspostavljanje dijaloga sa nadležnim državnim institucijamai nezavisnim telima o rodno zasnovanoj diskriminaciji i nasilju“, koje je predstavljeno u Nišu. #televizijapluskrusevac #televizijaplus #uveksavama #tvplus #krusevac23 views
Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.