Televizija Plus

Balkanska br. 71

office@tvplus.rs

rtvplus@gmail.com

Tel: 037/499-500

Televizija Plus je javni servis

koji brine da uvek budete

informisani na vreme.

Copyright © 2019 Televizija Plus. Sva prava zadržana.

  • Televizija Plus

ZASEDANJE ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE I STRUČNO-OPERATIVNIH TIMOVA

Na sinoćnom sastanku, dana 17.03.2020. godine sa početkom u 21:00 sat, gradskog

Štaba za vanredne situacije i stručno-operativnih timova, doneti su sledeći zaključci,

koji su u skladu sa Odlukama Vlade Republike Srbije i preneti su i na lokalni nivo.

1. Od sutra pre podne, u 10:00 sati, u svim urbanim sredinama apsolutno je zabranjen

izlazak na ulicu svim licima starijim od 65 godina, dok je u seoskim sredinama i

mestima sa manje od 5.000 stanovnika zabranjen izlazak licima starijim od 70 godina. Od

20:00 sati do 05:00 časova ujutro svim licima, bilo kojeg starosnog doba, od sutra se

uvodi zabrana kretanja, što znači  da niko u tom vremenskom periodu ne može da bude na

ulici, sem nadležnih organa, ili onih koji imaju radnu obavezu u trećoj smeni

2. Obustavlja se celokupan izborni proces za parlamentarne i lokalne izbore zakazane za

26.04.2020. godine.

3. Nalaže se svim javnim preduzećima, republičkim i lokalnim ustanovama hitno

dostavljanje brojeva telefona i mejlova na kojima građani mogu da dobiju informacije iz

njihovog delokruga rada. Takođe, iste brojeve telefona jasno i vidljivo istaknuti na

ulazima.

4. Nalaže se Regionalnoj privrednoj komori Kruševac svakodnevno do 12:00 časova da

dostavi kompletan pregled zaliha osnovnih životnih namirnica (šećer, so, brašno i

jestivo ulje). Pregled treba da sadrži i informacije o snabdevenosti i zaliha koje

imaju trgovinski lanci na teritoriji Grada Kruševca.

5. Nalaže se svim javnim preduzećima, republičkim i lokalnim ustanovama da dostave

svakodnevno do 12:00 časova potrebe i zalihe zaštitnih sanitarnih sredstava (maske,

rukavice, dezinfekciona sredstva).

6. Nalaže se JKP "Kruševac" da pored pranja gradskih ulica od sutra krene sa pranjem

ulica na seoskom područja i raspored svakodnevno dostavlja Štabu za vanredne

situacije.

7. Nalaže se svim članovima Gradskog štaba za vanredne situacije da obaveštavaju sve

medijske kuće - lokalne i nacionalne, pisane medije i veb portale o informacijama iz

svog delokruga, a od javnog interesa.

8. Nalaže se Tržišnoj inspekciji pojačani nadzor nad svim privrednim subjektima koji

se bave trgovinom, apotekama i apotekarskim ustanovama, a u skladu sa Odlukom o

ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme.

9. Nalaže se svim javnim preduzećima, republičkim i lokalnim ustanovama da se

pridržavaju strogih mera sanitarne zaštite (upotreba rukavica, zaštitnih maski,

dezinfekcionih sredstava i barijera).

10. Nalaže se redukovanje javnog prevoza u skladu sa potrebama privrede i organizacije

smenskog rada.

11. Nalaže se republičkim preduzećima i ustanovama da instrukcije sa republičkog

nivoa proslede Gradskom štabu za vanredne sitaucije zbog informacija od javnog

interesa i potreba kol centra.

12. Nalaže se javnim preduzećima, republičkim i lokalnim ustanovama da na brojeve

telefona koji služe za informisanje građana se javljaju i ne dozvole da građani budu

uskraćeni za informacije iz njihovog delokruga, posebno se odnosi na ustanove

zdravstvene zaštite u Kruševcu - Dom zdravlja, Opštu bolnicu i Zavod za javno zdravlje.

13. Nalaže se Opštoj bolnici Kruševac stroga kontrola ulaza i izlaza, jasna procedura

kretanja u krugu i Bolnici, kao i pojačano obezbeđenje kruga Bolnice uz rigorozne mere

sanitarne zaštite.

14. Nalaže se ustanovama zdravstvene zaštite - Dom zdravlja, Opšta bolnica i Zavod za

javno zdravlje, dostavljanje podataka iz svog delokruga rada do 12:00 časova svakodnevno.

15. Gradski štab za vanredne situacije poziva mlađe volontere da se prijave Crvenom

krstu Kruševac za pomoć najstarijim sugrađanima u dostavi lekova i osnovnih životnih

namirnica. Svi koji žele da učestvuju i svoje kapacitete stave na raspolaganje Gradskom

štabu za vanredne situacije u smislu pomoći, obaveštavanja i donacija najstarijim

sugrađanima obrate se u pisanom obliku na mejl protokol@krusevac.rs

16. Gradski štab za vanredne situacije da uputi upit bankama, Pošti i Poštanskoj

štedionici za informaciju oko načina isplate penzija, socijalne pomoći i drugih

novčanih naknada najstarijim sugrađanima.

17. Gradski štab za vanredne situacije da dostavi predsedniku Kluba privrednika

Kruševca informaciju o lokaciji za istovar šlepera sa 34 palete deterdženta za veš koji je donacija i koji će se podeliti staračkim domaćinstvima u narednom periodu.