O projektu

U okviru realizacije projekta predviđeno je 5 (pet) desetominutnih emisija koje za cilj imaju promociju i popularizaciju ženskih udruženja u ruralnim područjima na teritoriji Rasinskog okruga. Emisije će u sebi sadržati prikupljene podatke sa terena o rasprostranjenosti ideje ženskog udruživanja u našem okrugu, kao i o mogućnostima razvoja jedinstvene mreže žena. Projekat je posvećen i promociji kulturne baštine i ženskog stvaralaštva i tokom njegove realizacije radiće se i na podizanju svesti kod žena o značaju udruživanja sa ostalim pripadnicama ženskog pola i njegovim benefitima.


Udruženje ,,Zlatna nit“ u decembru mesecu ove godine slavi jubilarnih 10 godina postojanja i rada. Broji oko 15 članova i sastoji se iz dve sekcije - prva koja se bavi etno radovima i druga koja se zalaže i aktivno učestvuje u projektima očuvanja životne sredine. Ciljevi udruženja su unapređivanje zaštite i očuvanje narodnih običaja i tradicionalnih vrednosti srpskog sela i grada kao i edukacija i razvijanje svesti kod građana o značaju očuvanja životne sredine. U poslednjoj projektnoj emisiji koja nosi naziv ,,UdruŽene do cilja“ razgovarali smo o projektima koje ove vredne žene realizuju i predstavili smo njihove ,,zlatne“ rukotvorine.

Udruženje građana "Jefimijn vez" iz Trstenika postoji dugi niz godina. U svom radu beleži veliki broj aktivnosti - radionice, izložbe, edukacije, gostovanja ....Članovi udruženja puni su ljubavi prema onome što rade, a to je čuvanje naše tradicije i prenošenje znanja na mlađe generacije

Udruženja žena i preduzetnice Rasinskog okruga punu pomoć i podršku imaju od strane Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga. U okviru komore postoji i Centar za žensko preduzetništvo a organizuje se i razni seminari i edukacije.

Udruženje Ruralnih žena iz Globodera i Mačkovca osnovano je pre 2 godine. Nekoliko mladih žena po završetku studija došlo je na ideju da se kroz udruživanje sa drugim ženama izbore za bolji ekonomski položaj u svojim sredinama. Više o tome govorile su članice udruženja u emisiji "UdruŽene do cilja".

U prvoj emisiji projekta ,,UdruŽene do cilja” predstaviće se Udruženje žena Jasike – koliko članova broji, od kada postoji, čime se bave njegove članice i sa kojim problemima su se suočavale od početka osnivanja udruženja pa do danas. Takođe predstaviće se i njihove inicijative I predlozi za poboljšanje socijalnog I ekonomskog položaja žena u ruralnim sredinama.