O projektu

У Трстенику и околини постоје бројне цркве и манастири који окупљају велики број верника, али представљају и грандиозне архитектонске монументе, део културне баштине овог краја и позната одредишта сакралног туризма. У нашем крају поклонички туризам још увек није у потпуности заживео а реализацијом поменутог пројекта покушаћемо да представимо манастире и цркве који припадају овој општини. У богатој туристичкој понуди краја и верски туризам требало би да добије значајно место.