O projektu

-


Kao i u drugim delovima Srbije, pa i regiona, rodno zasnovano nasilje izraženije je na seoskom području nego u gradu. U cilju osnaživanja žena na seoskom podučju UG „Omladinski centar Brus“ organizovalo je niz radionica, koje su predstavljene u okviru emisije „Zaštitimo žene, zaustavimo nasilje“. Ujedno, u okviru ove emisije predstavljeno je iskustvo žene koja je 15 godina trpela nasilje, a za pomoć se obratila nadležnima tek nakon što joj je partner ugrozio život.

„16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ je globalna, svetska kampanja koju obeležava 1,700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Tim povodom je 25.novembra u Većnici Narodnog univerziteta u Trsteniku s početkom održana tribina pod nazivom „Stop nasilju nad ženama“. Učesnici tribine bili su Sandra Antić u ime Centra za Socijalni rad u Trsteniku, dr Branislav Uštević u ime Doma zdravlja „Sava Stanojević“ Trstenik i Jelena Vukčević, član komisije za ravnopravnost polova opštine Trstenik. Svi oni, uz narodnu poslanicu Milenu Turk za emisiju „Zaštitimo žene, zaustavimo nasilje“ govorili su o rodno zasnovanom nasilju, statističkim podacima, kao i zakonskim mehanizmima za sprečavanje i suzbijanje nasilja.

Kako bi što bolje sagledali kakva je situacija kada je fenomen nasilja u porodici na teritoriji Rasinskog okruga u pitanju, razgovarali smo i sa aktivistkinjom Udruženja žena "Ž kao žena, Ž kao Župa"  Snežana Nena Zarić poznata je kao osoba koja se bori "rame uz rame" sa svakom žrtvom nasilja u ostvarivanju njenih prava, jer je i sama bila zarobljena u nasulnom odnosu i zahvaljujući podršci prijatelja, članova porodice ali i nadležnih institucija uspela da iz njega i izađe.

Nasilje u porodici prema odredbama zakona o sprečavanju nasilja u porodici iz 2016. godine jeste akt fizičkog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja učinioca prema licu sa kojim se učinilac nalazi u sadašnjem ili ranijem bračnom ili vanbračnom ili partnerskom odnosu ili prema licu sa kojim je krvni srodnik u pravnoj liniji. Zakon o zaštiti , kao posebnu grupu korisnika socijalne zaštite definiše grupu lica za koju postoji opasnost da će postati žrtva. Obaveza Centra za socijalni rad , organa starateljstva je da pruži potpunu zaštitu ovim korisnicima.O nasilju nad ženama razgovarali smo sa direktorkom Centra za socijalni rad Kruševac Jovanom Dunjić i članom internog tima za sprečavanje nasilja u porodici Vesnom Raković.

Savet za rodnu ravnopravnost grada Kruševca aktivno radi na promociji prava žena, obeležavanju važnih datuma koji se tiču tih prava, ali i na podršci i osnaživanju žena. Za emisiju „Zaštitimo žene, zaustavimo nasilje“, gradonačelnik Kruševca Jasmina Palurović govori o svim aktivnostima Grada usmerenim ka ovom cilju, a takođe i o vidovima podrške koju Grad pruža ženama. Sa narodnim poslanicama Dubravkom Filipovski i Draganom Barišić razgovarano je o novinama koje mogu uvedene radi efikasnijeg sprovođenja zakona o sprečavanju nasilja, dok je Jelena Milovanović iz Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji – UN Women, govorila o naporima nevladinog sektora da se rodno zasnovano nasilje prevenira i suzbije.