O projektu

Zabrinutost javnosti kada je reč o posledicama ljudskog delovanja na životnu sredinu značajno se povećala poslednjih godina širom sveta. Sve prisutniji problemi globalnog zagrevanja, smanjenja ozonskog omotača i gubitka biodiverziteta doprineli su jačanju svesti o tome da je potrebno sprovesti mere koje omogućavaju zaštitu životne sredine. S tim u vezi, realizacijom ovog projekta, nastojaće se da se utiče na kreiranje javnog mnjenja i skretanje pažnje na značaj lokalnog delovanja zarad očuvanja životne okoline, a koje bi uticaj imalo i na globalnom nivou. Ideja projektnog tima je da se u realizaciju uključe lokalna samouprava, udruženja i organizacije koje se bave ekološkim pitanjima u opštini Aleksandrovac, predstavnici kompanija i stanovništvo, a sa zajedničkim ciljem da se na teritoriji opštine odgovorno upravlja otpadom i zaštiti životna sredina.