O projektu

Imajući u vidu da oko 60 posto ukupnog stanovništva Srbije živi u gradovima, a da se populacija sve više koncentriše oko većih gradova poput Beograda, Niša, Kragujevca, Novog Sada kao i da su mediji glavni insturmenti kreiranja javnog mnenja, tokom realizacije projekta nastojaće se da se skrene pažnja javnosti, pogotovo mlađim kategorijama društva na težak položaj u kome se srpsko selo danas nalazi. Takođe, nastojaće se da se prikažu pozitivne strane ostanka na selu, kao i mogućnost modernizacije sela, započinjanja sopstvene poljoprivredne proizvodnje, koja bi kao rezultat imala povećanje poljoprivredne proizvodnje uopšte, ekonomsku dobit kako za one koji se poljoprivrednom proizvodnjom bave, tako i za sam okrug, i kao krajnji cilj većii procenat osnivanja porodica, pa i povećanje nataliteta. U okviru realizacije projekta predviđeno je 5 (pet) polučasovnih emisija koje za cilj imaju edukaciju i povećanje informisanosti šire javnosti o problemu odliva stanovništva sa seoskog područja. Predviđeno je da se u okviru emisija na ovu temu razgovara sa predstavnicima svih relevantnih institucija, socijalnim radnicima, kao i stručnjacima u oblasti pomoći starim i samačkim domaćinstvima, kako bismo došli do što preciznijih podataka uz pomoć kojih bismo adekvatno mapirali primarne i sekundarne probleme ove kategorije.


Na samom kraju, poslušali smo savet predhodnih sagovornika i posetili oazu mira i tišine Semeteško jezero i čoveka koji bez obzira na sve poteškoće želi da probudi svoje selo, da mu udahne život i podstakne meštane da ostanu, a one koji su davno otišli da se vrate. U borbi sa vetrenjačama Radan Anisijević, uspešni ugostitelj na Kopaoniku, novac koji zaradi ulaže u očuvanje flore i faune štiteći, pritom, svoje selo od izumiranja i propadanja.

O tome kako je živeti na relaciji grad - selo i uz posao sa fiksnim radnim vremenom obrađivati imanje i baviti se isključivo organskom proizvodnjom razgovarali smo u četvrtoj emisiji sa Andrijom Jevđićem i njegovim ocem Radojem, koji je usamljeni stanovnik zaseoka Jevčići na putu ka Semeteškom jezeru.

U trećoj emisiji akcenat je na putnoj i pratećoj infrastrukturi na seoskom području, a o čemu nam je govorio Darko Milićević, Direktor JP Putevi Raška. Takođe, bilo je reči i o tome šta lokalna samouprava kroz Kancelariju za mlade čini kako bi mlade zadržala na selu, o čemu nam je govorila Ivana Ilić iz Kanclarije za mlade.

U drugoj emisiji akcenat smo stavili na turistički potencijal Opštine Raška, na iskorišćene, nedovoljno iskorišćene ili neiskorišćene seoske sredine, bogat kulturno istoriski sadržaj, mogućnostima za aktivni odmor ali i zdravoj hrani kao velikom potencijalu ovog dela Srbije. O svemu navedenom razgovarali smo sa direktorom Turističke organizacije Raška Radenkom Cvetićem.

U prvoj emisiji razgovarali smo sa predsednikom opštine Raška Ignjatom Raketićem koji nam je predočio sve aktivnoti koje lokalna samouprava čini kako bi poboljšala život mladih na teritoriji opštine Raška