O projektu

Brus, smešten na istočnim obroncima Kopaonika i poznat po brojnim prirodnim resursima, tek poslednjih godina postaje turističko stecište ljubitelja prirode. Ovo područje čuva mnoge istorijske tragove koji ukazuju na ilirske naseobine, rimska i slovenska naselja kao što su ostaci tvrđava, gradova, crkava, a povoljan geografski položaj, mineralni izvori, kulturno nasleđe i očuvana priroda uslovili su i intezivan razvoj turizma poslednjih godina. Osim u razvoj planinskog, opština dosta ulaže i u razvoj sportskog, rekreativnog i seoskog turizma, a realizaciom ovog projekta ukazalo bi se na potencijale ovih oblika turizma, njihov ekonomski uticaj na razvoj čitavog kraja, probleme na koje nailaze potencijalni ugostitelji i moguća rešenja istih. Takođe, važna je i medijska promocija ovog kraja.


Područje opštine Brus je prebogato kulturno- istorijskim dobrima. Tu je "Kopaoničko Metođe" najstarije svetilište iz III veka, crkva Svete Petke na Dubu sa kraja V veka . Manastiri Lepenac, Strmac, Milentija samo su neke od znamenitosti koje obavezno treba obiđi prilikom posete bruskoj opštini.

Skijaški centar Kopaonik prostire se na više od 64 km staza i ski puteva uređenih za alpsko i nordijsko skijanje. Za ljubitelje noćnog skijanja u samom centru skijališta osvetljene su staze Pančićev vrh, Karaman greben i Malo Jezero. Ski centar Kopaonik bogatiji je za gondolu koja povezuje Brzeće sa centrom Kopaonika. Ovaj projekat predstavlja najznačajniju investiciju u srpskom turizmu. Gondola Brzeće-Mali karaman prostire se na postojećoj trasi starih žičara Bela reka 1 i Bela reka 2, s tim što je izlazna stanica produžena do platoa na Malom Karamanu.

Opština Brus pored brojnih kulturnih manifestacija ima i izvanredne uslove za razvoj sportskog turizma a brojne sportske ekipe dolaze u Brus i Brzeće na pripreme. Zahvaljujući obilju raznovrsnih šuma i jezeru Ćilije u ovoj opštini razvijen je i lovni i ribolovni turizam.

Opština Brus može da se pohvali i brojnim kulturnim manifestacijama za koje su zajedničkim snagama zaduženi Turistička organizacija opštine Brus i Kulturni centar Brus . Neke od najpoznatijih manifestacijama su svakako Sabor frulaša, Likovno-pesnička kolonija "Kozniku u pohode", Bruski kotlić...

Opština Brus suočava se sa brojnim problemima ali i pored toga idealna je za odmor, rekreaciju , boravak u prirodi i na čistom vazduhu. Rukovodstvo opštine, na čelu sa predsednicom Valentinom Milosavljević, sa osmehom i elanom pristupa svakom problemu i pronalazi rešenje za isti

Opština Brus se prostire u centralnom i jugoistočnom delu Republike Srbije. Teritorija opštine zahvata 605 kvadratnih kilometara i na njoj živi 17. 000 stanovnika. u 58 naseljenih mesta. Planinski pašnjaci, prostrane četinarske šume, obilje voda , izuzetni klimatski uslovi za razvoj letnjeg a posebno zimskog turizma uslovi su da se poslednjih 20 godina u opštini Brus snažno razvije turizam.