Televizija Plus

MEĐUNARODNI DAN MLADIH OBELEŽEN I U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC

Međunarodni dan mladih obeležen je i u prostorijama Regionalne privredne komore sa ciljem da se mladi prepoznaju kao učesnici aktivnosti, kolektivne akcije i kreativnosti. Predstavnici različitih institucija na lokalom i nacionalnom nivou predstavili su svoje programe koji su namenjeni mladima kao što su nauka i obrazovanje, volontiranje, humanitarni rad, zapošljivost mladih, kultura i umetnost.

0 komentara

Napišite komentar