Televizija Plus

ODRŽANA JAVNA TRIBINA O PLANU RAZVOJA GRADA ZA PERIOD OD 2025.- 2032.

U Gradskoj upravi, danas je održana Javna tribina o Nacrtu Plana razvoja grada Kruševca za period od 2025. do 2032.godine. Prisustvovali su predstavnici Grada, mesne zajednice, udruženja građana, preduzetnici, direktori javnih preduzeća i ustanova, pravna lica, građani…
Koordinator programa “EU Exchange 6” Aleksandar Marinković podsetio je da je ovaj program finansiran od strane EU kroz IPA i uz međunarodnu stručnu podršku. U okviru 6. faze koja podržava sve lokalne samouprave, obuhvaćena je i podrška Gradu Kruševcu koji je aplicirao na konkurs pre godinu dana.
Nakon toga, otpočeo je proces izrade Nacrta Plana razvoja grada. Današnji partnerski forum osmišljen je tako da se partneri iz lokalne zajednice još jednom upoznaju sa Nacrtom dokumenta koji je u procesu javne rasprave.
Nacrt Plana razvoja grada je urađen u skladu sa Zakonom o planskom sistemu koji predviđa da svaka jedinica lokalne samouprave ima svoj plan razvoja. Datiran je do 2032. godine i u okviru njega definisani su najvažniji prioriteti lokalne samouprave i mere za razvoj. Program je ambiciozan i realan, ali podrazumeva i saradnju centralnog i lokalnog nivoa vlasti u cilju razvoja grada.
Javnu tribinu otvorio je gradonačelnik Ivan Manojlović. On je naglasio da je Plan razvoja grada Kruševca za period 2025-2032. krovni strateški dokument koji predstavlja osnov za planiranje i sprovođenje ciljeva, mera i aktivnosti usmerenih na unapređivanje kvaliteta života građana Kruševca u oblasti infrastrukture i održivog urbanog razvoja; ekologije, održivog razvoja, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije; lokalnog ekonomskog razvoja; društvenog razvoja i javne bezbednosti.
Grad na ovaj način pokazuje kontinuiranu brigu o potrebama građana Kruševca u svim segmentima socijalnog, društvenog i političkog života. Takođe, da bude sredina sa socijalnom sigurnošću za sve njegove građane, bez obzira na razlike po pitanju nacionalnog i kulturološkog identiteta, sredina u kojoj važi princip jednakosti, solidarnosti, pravičnosti, tolerantnosti, uz poštovanje ljudskog dostojanstva svakog građanina.
Učešće na Javnoj tribini uzeo je i generalni sekretar SKGO Nikola Tarbuk, kao predstavnik institucije – partnera i uz čiju pomoć Kruševac realizuje ovaj veliki projekat.
Primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt mogu se dostavljati do 28.juna do kada traje i Javna rasprava. Nakon toga, biće urađen izveštaj o njenom sprovođenju, a u nadležnosti lokalne Skupštine je usvajanje Nacrta plana.

0 komentara

Napišite komentar